Legal

Affim Disseny, S.L. (en endavant “Affim”)

Aquest web ha estat creat per Affim. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Titularitat del web. El nom del domini www.afim.net està registrat a favor de Affim, amb NIF. B-66260134. Telèfon de contacte +34 93700 80 60.
Amb raó social al Carrer Colom 389, Pol. Ind. Santa Margarida – 08223 Terrassa (Barcelona)

Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual o comercial del contingut d’aquest web són propietat exclusiva de P-R o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a Affim. Tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.

Contingut del web i enllaços. Affim no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços.

Actualització i modificació del web. Affim es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web així com la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Aspectes tècnics. Affim no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Trobareu més  informació sobre la política de privadesa d’aquest lloc web en el següent enllaç:

Política de Privadesa

 

Moltes gràcies.

Affim – Tot Plàstic