Policarbonats

PROPIETATS

El policarbonat és un grup de termoplàstics fàcil de treballar, modelar i termoconformar. Són utilitzats àmpliament en la manufactura moderna. El nom ” policarbonat ” es basa en el fet que es tracta de polímers que presenten grups funcionals units per grups carbonat en una llarga cadena molecular .

 • una densitat de 1.20 ” g / cm3
 • un rang d’ús des de -100 ° C a + 135 ° C
 • un punt de fusió proper a 250 ° C
 • un índex de refracció igual a 1.585 ± 0.001
 • un índex de transmissió lumínica del 90 % ± 1%
 • una característica de incombustibilitat .

APLICACIONS MÉS FREQÜENTS

 • Elements de protecció i seguretat (EPIS), proteccions per a maquinària
 • Retolació, expositors, retolació antireflectant, displays, publicitat, senyalització, PLV, dispensadors de fullets,
 • Termoconformats.
 • Urnes de diversos formats: rectangulars, rodones, quadrades, grans, petites …
 • Vitrines i armaris a escala per diferents models d’automòbils, vaixells, trens i articles de col·leccionisme en general.
 • Envidraments antivandàlic.
 • Envidraments de seguretat: mampares per a centres comercials, escoles, gimnasos, zones de pas, aeroports.
 • Proteccions antixoc.
 • Parabrises i accessoris per a nàutica.
 • Mobles i decoració: prestatgeries, suports per a taules, escultures, peanyes.
 • Construcció: cobertes, façanes, balcons, claraboies, etc.
 • Aparadors: prestatgeries, suports productes, elevació productes (peanyes), protecció aparadors (antivandàlic), separadors …
 • Mobiliari urbà, cabines telefòniques.
 • Petjapapers, plaques commemoratives amb gravats o impressió.
 • Publicitat i elements publicitaris: porta preus, porta fotos, peanyes amb impressió, gravats, estands

És possible elaborar qualsevol tipus de peça tallada, encolada, corbada, roscada, termoconformada, modelada, doblegada, tornejada o mecanitzada amb CNC, polida, entre d’altres.

 

Valoració de materials