Productes PETG

PROPIETATS

 • Fàcil de manipular i de modelar per buit .
 • Excepcionals prestacions a baixes temperatures.
 • Alta resistència química.
 • Gran resistència als impactes .
 • Fàcil de modelar per buit , no requereix presecatge .
 • Prestacions excepcionals a baixes temperatures.
 • Baixa absorció d’aigua.
 • Fàcil de reciclar.

APLICACIONS MÉS FREQÜENTS

 • Pantalles protectores per màquines.
 • Envasos per a estris mèdics.
 • Equips per a frigorífics i càmeres.
 • Cascos per a ciclistes .
 • Envasos per a aliments .
 • Lenticulars, arts gràfiques .
 • Cobertes d’enllumenat per a zones de perill

És possible elaborar qualsevol tipus de peça tallada, corbada , roscada , termoconformada, modelada, doblegada, tornejada o mecanitzada amb CNC, polida, entre d’altres.


També treballem altres materials com : ABS , POLIESTIRE , POLIETILÈ, PVC , PVC ESCUMAT , ETC.